ENLACES

Entidades de Personas Sordas

- Euskal Gorrak: www.euskal-gorrak.org

- Asociación de Personas Sordas de Basauri: www.basaurikogorrak.org

- Asociación de Personas Sordas de Álava: www.arabakogorrak.blogspot.com

- Confederación Estatal de Personas Sordas: www.cnse.es

- Fundación CNSE: www.fundacioncnse.org

- European Union of the Deaf: www.eud.eu

- World Federation of the Deaf: www.wfdeaf.org Noticias en lengua de signos

- Zeinu Telebista: www.zeinu.tv

- RTVE-En lengua de Signos: www.rtve.es

- Diario Signo: www.diariosigno.com

- Web Visual: www.webvisual.tv